Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ , κωδικός θέσης 101 , ΤΕ Μηχανολόγος/Μηχανικός