Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2019 την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) αποτελούμενο από τα παρακάτω Τακτικά Μέλη:

Χατζόγλου Ιωάννης - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Ιατρίδου Νατάσα - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Πασχάλης Αλέξανδρος
Σαμλίδης Μιχαήλ - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Μουράτογλου Ιωάννης
Κατσάρα Μαρία - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Γιώγας Δημήτριος
Μούκας Σωτήριος - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Γκιούρος Φίλιππος
Τζιάκος Δημήτριος - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Γάτσης Χρήστος
Δελή Αθανάσιο - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Θωμάς Ευάγγελος
Κουκούλης Αθανάσιος - Εκπρόσωπος εργοληπτών Αναπλ. Μπογδάνης Ιωάννης
Λυσίτσκα Μαρία - Εκπρόσωπος εργαζομένων Αναπλ. Παπαστεφάνου Ευάγγελος
Καρατσώρη Θεανώ - Δημότισσα Αναπλ. Τζήγκας Γεώργιος
Πασιαλής Πέτρος - Δημότης Αναπλ. Σεραφείμ Γεώργιος

Αριθμός απόφασης : 346/2019

Επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Χατζόγλου Ιωάννη και αντιπρόεδρο τον κ. Μούκα Σωτήριο.