Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιανουαρίου 2024, τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1

Κυρμίζογλου Αντώνιος - Πρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλος

Τσακίρης Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος

2

Τρυψιάνης Ευάγγελος -Αντιπρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλός

Τόσης Ηλίας - Δημοτικός Σύμβουλος

3

Θωμάς Ευάγγελος - Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος

Αποστόλου Θεόδωρος  - Δημοτικός Σύμβουλος

4

Καραμάνη Δήμητρα - Μέλος - Δημοτική Σύμβουλος

Παπαχριστοδούλου Βασιλική  - Δημοτική Σύμβουλος

5

Μπόγια Μελπομένη - Μέλος - Δημοτική Σύμβουλος

Μπόγιας Αργύριος - Δημοτικός Σύμβουλος

6

Μούκας Σωτήριος - Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος

Σαμλίδης Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος

7

Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή - Μέλος - Δημοτική Σύμβουλος

Παπαδόπουλος Ελευθέριος - Δημοτικός Σύμβουλος

8

Κουκουλής Θεόδωρος - Μέλος - Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Μπογδάνης Ιωάννης - Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

9

Νάτσκου Χρυσή - Μέλος - Εκπρόσωπος  εργαζομένων

Παπαστεφάνου Ευάγγελος - Εκπρόσωπος  εργαζομένων

10

Δελής Αθανάσιος - Μέλος - Δημότης

Ουζούνη Μαρία - Δημότισσα

11

Μπουτκάρης Δημήτριος - Μέλος - Δημότης

Σταματοπούλου Μαρία - Δημότισσα