Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας που αφορούν την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, είναι οι παρακάτω:

 1. Απόφαση με αριθμό 21 / 23-03-2001  (Τιμ. Πολιτική 2001)
 2. Απόφαση με αριθμό 25 / 30-04-2001  (Τιμ. Πολιτική 2001)
 3. Απόφαση με αριθμό 76 / 24-04-2002  (Τιμ. Πολιτική 2002)
 4. Απόφαση με αριθμό 77 / 24-04-2002  (πολύτεκνοι)
 5. Απόφαση με αριθμό 13 / 09-04-2003  (Τιμ. Πολιτική Παιδικών Σταθμών, Σχολείων, Δημοτικών Σταδίων, Κολυμβητηρίου,  Εκκλησιών)
 6. Απόφαση με αριθμό 18 / 20-05-2003  (Τιμ. Πολιτική 2003)
 7. Απόφαση με αριθμό 25 / 08-07-2003  (Τροποποίηση Τιμ. Πολιτικής 2003)
 8. Απόφαση με αριθμό 42 / 28-11-2003  (πρόστιμα)
 9. Απόφαση με αριθμό 43 / 28-11-2003  (νεφροπαθείς)
 10. Απόφαση με αριθμό  4 / 14-01-2004   (ΑΜΕΑ με 80% αναπηρία)
 11. Απόφαση με αριθμό 19 / 05-05-2004  (Τιμ. Πολιτική 2004)
 12. Απόφαση με αριθμό 61 / 26-11-2004  (Σύλ. παραπληγικών και κινητικά αναπήρων)  
 13. Απόφαση με αριθμό 14 / 21-02-2007  (Τιμ. Πολιτική 2007)
 14. Απόφαση με αριθμό 47 / 29-10- 2007 (Τιμ. Πολιτική κτηρίων Δημοσίου)
 15. Απόφαση με αριθμό 63 / 21-12-2007  (Τιμ. Πολιτική 2008)
 16. Απόφαση με αριθμό 16 / 14-05-2009  (χρέωση υδρομέτρων)
 17. Απόφαση με αριθμό 54 / 30-12-2009  (Τέλος επεξεργασίας λυμάτων)
 18. Απόφαση με αριθμό 24 / 26-07-2010  (Πάγια χρέωση ξενοδοχείων, νοσοκομείου κλπ)
 19. Απόφαση με αριθμό 78 / 11-11-2011 (Τιμ. Πολιτική Τ.Κ. Δήμου Έδεσσας-αγροί και λοιπές χρεώσεις)
 20. Απόφαση με αριθμό 83 / 11-11-2011  (Διαγραφή οφειλών Δημοτικών κτηρίων)
 21. Απόφαση με αριθμό 12 / 21-02-2012  (τρίτεκνοι)
 22. Απόφαση με αριθμό 72 / 28-11-2012  (πρόστιμα, τέλη, βοθρολύματα κλπ)
 23. Απόφαση με αριθμό 74 / 28-11-2012  (Τιμ. Πολιτική Δημ. Ενότητας Βεγορίτιδας)
 24. Απόφαση με αριθμό 43 / 28-08-2013  (Κοινωνικά τιμολόγια Ευπαθών Ομάδων)1. ΥΔΡΕΥΣΗ  - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

α) Έδεσσα

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο.
 • Ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση (πάγιο) 34 m3.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ( 3,10 € ).
 • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ( 8,10 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.

 

 

από 0 – 34 m3 

(Πάγιο)

από 35 – 80 m3

Χρέωση

0,17 € / m3

0,19 € / m3

Αξία νερού

0,17*34=5,71

5,71+0,19*46=14,45

Ειδικό τέλος 80%

4,57

11,56

Συντ. δικτύου ύδρευσης

3,10

3,10

Συντ. δικτύου αποχέτευσης

8,10

8,10

Φ.Π.Α. 13%

0,74

1,88

Φ.Π.Α. 23%

3,62

5,24

Τελική τιμή

25,84 €

44,33 €

 

Από 81 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,29 € / m3.

Η πόλη της Έδεσσας (Καισαρειανά -  Προάστιο) εκτός του Κλεισοχωρίου, έχει συνδεθεί με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού και επιβαρύνεται με το τέλος επεξεργασίας λυμάτων ( 20,33 € + Φ.Π.Α.) το τετράμηνο. 

Τα κτήρια που απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος και τη συντήρηση δικτύου αποχέτευσης, είναι τα παρακάτω και έχουν ειδικό τιμολόγιο:

 • Νοσοκομείο
 • Μεραρχία  
 • Στρατόπεδο
 • Διοικητήριο
 • Δικαστήρια
 • Υ.Π.Α.Δ.
 • Στατιστική Υπηρεσία
 • Αγροτικό Κτηνιατρείο
 • Αστυνομία
 • Αρχαιολογική Υπηρεσία

 

 

από 0 – 34 m3 

(Πάγιο)

από 35 – 80 m3

Χρέωση

0,29 € / m3

0,34 € / m3

Αξία νερού

0,29*34=9,86

9,86+0,34*46=25,50

Συντ. δικτύου ύδρευσης

3,10

3,10

Φ.Π.Α. 13%

1,28

3,32

Φ.Π.Α. 23%

0,71

0,71

Τελική τιμή

14,95 €

32,63 €

 

Από 81 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,52 € / m3.

Ακόμα επισημαίνεται ότι κάποιες κατηγορίες κτηρίων επιβαρύνονται με επιπλέον πάγια, όπως:

 • Νοσοκομείο: πενήντα (50) πάγια
 • Διοικητήριο: είκοσι (20) πάγια
 • Αστυνομία: έξι (6) πάγια
 • Δ.Ε.Η. : επτά (7) πάγια
 • Ο.Τ.Ε. : έξι (6) πάγια
 • Ξενοδοχεία: ένα (1) πάγιο ανά τρία (3) δωμάτια

β) Τοπικές Κοινότητες Ριζαρίου,  Μεσημερίου,  Άγρα,  Βρυττών , Καρυδιάς, Κερασιάς, Σωτήρα, Σαμαρίου, Μαργαρίτας, Λύκων, Πλατάνης, Αγ. Φωτεινής 

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε τετράμηνο.
 • Η χρέωση είναι κλιμακωτή.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύων ( 8,00 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.

 

 

από 0 – 60 m3

από 61 – 100 m3

από 101 – 150 m3

Χρέωση

0,10 € / m3

0,20 € / m3

0,30 € / m3

Αξία νερού

0,10*60=6,00

6,00+0,20*40=14,00

14,00+0,30*50=29,00

Ειδικό τέλος 80%

4,80

11,20

23,20

Συντήρηση δικτύων

8,00

8,00

8,00

Φ.Π.Α. 13%

0,78

1,82

3,77

Φ.Π.Α. 23%

2,94

4,42

7,18

Τελική τιμή

22,52 €

39,44 €

71,15 €

 

Από 151 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 0,50 € / m3.

Οι τοπικές κοινότητες που θα συνδεθούν με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού (Άγρας, Μεσημέρι, Ριζάρι, Πλατάνη, Φλαμουριά) , θα επιβαρύνονται με το τέλος επεξεργασίας λυμάτων ( 20,32 € + Φ.Π.Α.) το τετράμηνο. 

Συνεπώς ο λογαριασμός τους θα εκδίδεται όπως και στην πόλη της Έδεσσας, κάθε δίμηνο.

γ) Τοπικές Κοινότητες Νησίου, Φλαμουριάς

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται μια φορά τον χρόνο.
 • Η χρέωση γίνεται κατά άτομο.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ( 0,00 ή 1,58 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύου αποχέτευσης είναι 23%.

 

 

Νησί

Φλαμουριά

Αξία νερού 

1,80 € 

6,36 € 

Ειδικό τέλος 80%

1,44

5,09

Συντ. δικτύου αποχέτευσης

0,00

1,58

Φ.Π.Α. 13%

0,23

0,83

Φ.Π.Α. 23%

0,33

1,53

Τελική τιμή

3,80 € / άτομο 

15,39 € / άτομο

 

δ) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Άρνισσα, Παναγίτσα, Ζέρβη, Ν. Άγιος Αθανάσιος, Π. Άγιος Αθανάσιος, Περαία, Κάτω Γραμματικό, Άνω Γραμματικό)

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται μια φορά τον χρόνο.
 • Η χρέωση γίνεται κατά άτομο για τις κατοικίες, ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία και ανάλογα με τη χρήση για τα υπόλοιπα υδροδοτούμενα ακίνητα. 
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Σε δημόσια κτήρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης.
 • Συντήρηση δικτύων ( 5,00 ή 10,00 € ). .
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.

 

 

Αξία νερού

Ειδικό Τέλος

Συντήρηση δικτύων

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 23%

Τελική τιμή 

Κατοικίες

6,67

5,33

5,00

0,87

2,38

20,25 € / άτομο

Ξενοδοχεία, Ενοικ. δωμάτια

5,56

4,44

5,00

0,72

2,17

17,89 € / κλίνη

Εξοχικές κατοικίες

22,22

17,78

10,00

2,89

6,39

59,28 €

Καφετερίες, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες, Fast Food, Μηχανουργεία, Ψυγεία Συντ. φρούτων ιδιωτικά


50,00


40,00

10,00

6,50

11,50

118,00 €

Ζαχαροπλαστεία,  Κουρεία, Κομμωτήρια, Κρεοπωλεία, Παντοπωλεία, Βενζινάδικα

38,89

31,11

10,00

5,06

9,46

94,52 €

Αρτοποιϊα, Πλυντήρια αυτοκινήτων

105,60

84,48

10,00

13,73

21,73

235,54 €

Ψυγεία συντ. φρούτων Αγροτικών Συνεταιρισμών

133,35

106,68

10,00

17,34

26,84


294,21 €

Καζάνια

27,78

22,22

10,00

3,61

7,41

71,02 €

 

Οι τοπικές κοινότητες που έχουν συνδεθεί με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού, επιβαρύνονται με το αντίστοιχο τέλος επεξεργασίας λυμάτων. 

Περαία

20,00 € / άτομο

Κάτω Γραμματικό

10,00 € / άτομο

Άνω Γραμματικό

5,00 € / άτομο

 

ε) Οικόπεδα – αγροί – χωράφια. 

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο.
 • Η καταμέτρηση του υδρομέτρου γίνεται κάθε τετράμηνο.
 • Η χρέωση είναι κλιμακωτή.
 • Το ειδικό τέλος του Ν. 1069/80 είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού.
 • Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ( 3,10 € ).
 • Το Φ.Π.Α. του νερού είναι 13%.
 • Το Φ.Π.Α. του ειδικού τέλους και της συντήρησης δικτύων είναι 23%.

 

 

από 0 – 15 m3

από 16 – 30 m3

από 31 – 45 m3

Χρέωση

0,40 € / m3

0,60 € / m3

0,80 € / m3

Αξία νερού

0,40*15=6,00

6,00+0,60*15=15,00

15,00+0,80*15=27,00

Ειδικό τέλος 80%

4,80

12,00

21,60

Συντ.δικτύου ύδρευσης

3,10

3,10

3,10

Φ.Π.Α. 13%

0,78

1,95

3,51

Φ.Π.Α. 23%

1,82

3,47

5,68

Τελική τιμή

16,50 €

35,52 €

60,89 €

 

Από 46 m3 και άνω, η χρέωση του νερού γίνεται 1,00 € / m3 .

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1

Τέλος σύνδεσης παροχής υδροδότησης

χρέωση

1/2 "  ίντσας

101,63 € + Φ.Π.Α.

3/4 "  ίντσας

243,90 € + Φ.Π.Α.

1 "  ίντσας

390,24 € + Φ.Π.Α.

1 ½ "  ίντσας

869,92 € + Φ.Π.Α.

2"  ίντσας

1544,72 € + Φ.Π.Α.

 

Για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας

45,00 € + Φ.Π.Α.

2

Ύψος εγγύησης υδρομετρητή για μη ιδιοκτήτη

60,00 € 

3

Διακοπή υδροδότησης μετά από αίτηση

4,065 € + Φ.Π.Α.

4

Επανασύνδεση υδροδότησης μετά από αίτηση

4,065 € + Φ.Π.Α.

5

Επανασύνδεση υδροδότησης σε περίπτωση διακοπής, λόγω μη πληρωμής

8,13 € + Φ.Π.Α.

6

Μετακίνηση και αλλαγή υδρομετρητή

8,13 € + Φ.Π.Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

1,63 € / m2 επιφ. κτίσματος + Φ.Π.Α

2

Τέλος επεξεργασίας λυμάτων 

20,32 € + Φ.Π.Α.

3

Χρέωση όγκου βοθρολυμάτων

20,00 €  / βυτίο + Φ.Π.Α.

4

Βεβαίωση αποδοχής βοθρολυμάτων

0,60 € / m3 + Φ.Π.Α. με μέγιστη χρέωση τα 200,00 € + Φ.Π.Α.

5

Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης

32,52 €./ βυτίο νερού + Φ.Π.Α

(με ελάχιστη χρέωση το ένα βυτίο)

 

3. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

1

Πρόστιμο για τη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή, όταν κριθεί ότι η σύνδεση  αυτή έγινε με σκοπιμότητα ή δολιότητα του υδρολήπτη.


100,00 €

2

Πρόστιμο για παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του.


100,00 €

3

Πρόστιμο για την παραβίαση κλεισμένης παροχής και για την περίπτωση που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης λόγω χρέους, ο καταναλωτής υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης, το ίδιο πρόστιμο στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. 100,00 €

4

Πρόστιμο για την κλοπή νερού.

100,00 €

5

Πρόστιμο για παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων με αγωγό ομβρίων, με αγωγό ακαθάρτων ή παντορροϊκό.

100,00 €