Φόρμα Επικοινωνίας

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και σύντομα το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Τηλεφωνικό Κέντρο ΔΕΥΑ Έδεσσας

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 1 ή 2.
+30.23810-25555 Εσωτ. 1
+30.23810-25555 Εσωτ. 2

Τεχνική Υπηρεσία

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 3 ή 4.
+30.23810-25555 Εσωτ. 3
+30.23810-25555 Εσωτ. 4

Λογιστήριο

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 5.

+30.23810-25555 Εσωτ. 5